Stichting Nationaal Huidfonds:

Meer dan twee miljoen Nederlanders hebben een huidaandoening. Ziektes waarvan we nog te weinig weten en die vaak moeilijk te behandelen zijn. De aandoening en de reacties van de omgeving hebben grote invloed op het leven van mensen met een huidziekte.
Het Huidfonds wil de behandeling en de zorg voor huidpatiënten verbeteren, zodat hun kwaliteit van leven toeneemt.

Wilt u meer weten over het Huidfonds en haar doelstellingen ga dan naar onze website.

Huidfonds, voor een gezonde huid en de verbetering van zorg en kwaliteit van leven voor huidpatiënten
Website Huidfonds

HUID, het magazine over huid en huidaandoeningen.

In HUID leest u onder andere:
- over nieuwe ontwikkelingen in de dermatologie,
- over huid- en haarverzorging,
- persoonlijke verhalen,
- informatie over (de behandeling van) huidaandoeningen.

Wilt u weten welke artikelen er in HUID zijn verschenen ga dan naar onze website.

Website magazine HUID

Stichting Keurmerk Huidfonds

Mensen met een contactallergie kunnen bepaalde producten die met hun huid in aanraking komen niet verdragen. Ze krijgen een allergische reactie. Om deze mensen te helpen bij het kiezen van een product met een zeer geringe kans op een allergische reactie is het Keurmerk Huidfonds opgericht. Deze Stichting beoordeelt op verzoek van de producent of het product aan de eisen van het Keurmerk voldoet.

Wilt u meer weten over de Stichting Keurmerk Huidfonds, ga dan naar onze site

Keurmerk Huidfonds voor informatie over producten met een geringe kans op een allergische reactie
Website Keurmerk Huidfonds